Doświadczenie zawodowe

Eliza Omelańczuk

psycholog, psychoterapeuta, trener, seksuolog, socjolog doradztwa psychospołecznego, 

AKTUALNIE

12 Dywizja Zmechanizmowana – koordynator merytoryczny działalności psychologicznej, usługi psychologiczno-terapeutyczne, interwencja kryzysowa, (wsparcie psychologiczne w przeciwdziałaniu PTSD), szkolenia

12 Brygada Zmechanizowana – usługi psychologiczno-terapeutyczne, interwencja kryzysowa, (wsparcie psychologiczne w przeciwdziałaniu PTSD), szkolenia

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny – psycholog, psychoterapeuta, trener

pomoc psychologiczna, seksuologiczna, psychoterapia indywidualna, par, małżeńska, rodzinna, grupowa; szkolenia

Współpraca z:

 • FIZJOLADY centrum zdrowia i fizjoterapii kobiet
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICAL CARE MEDLAND, MEDICA 24 JACEK MATUSIAK – usługi psychologiczne
 • MEDICAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – usługi pdychologiczne
 • DOM Medica Sp. z o.o. – usługi psychologiczo- terapeutyczne
 • IPRON Consulting Jakub Niklas – usługi psychologiczno – terapeutyczne, interwencja kryzysowa (wsparcie psychologiczne w przeciwdziałaniu PTSD), szkolenia

PORTAL ZMIEN. TO – psycholog, psychoterapeuta, trener, redaktor

W PRZESZŁOŚCI

Współpraca z:

 • Dla Klub Mądrych Rodziców: wykład „Rozwój seksualny dzieci i młodzieży”
 • Stowarzyszenie Feniks – psychoterapeuta, usługi terapeutyczne
 • Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza – usługi psychologiczno-terapeutyczne
 • Fundacja „Mam Dom” – usługi psychologiczno-terapeutyczne Szkolenia dla Fundacji „Mam Dom”: – „Kryzys w rodzinie jej wzmocnieniem”Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Mam Dom” – psycholog (diagnoza psychologiczna: dzieci, rodzin: adopcyjnych, zastępczych, badania więzi, psychoterapia)
 • Consilius Centrum Medyczne, usługi psychologiczno-terapeutyczne
 • „Doradca” Ewa Prus Agencja Pośrednictwa Pracy – prowadzenie szkoleń z zakresu tematyki psychologicznej (zajęcia prowadzone wielokrotnie) skierowane głównie do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje:

Zakres:

 • „Stres. Techniki radzenia sobie ze stresem” – odbiorcy warsztatów: studenci, doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Psychologiczne, społeczne i fizjologiczne aspekty niepełnosprawności
 • Aktywne organizowanie czasu osobom niepełnosprawnym
 • Elementy terapii zajęciowej
 • Skuteczna komunikacja w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Asertywność w pracy opiekunki dziecięcej
 • Autoprezentacja z elementami budowania wizerunku
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Organizowanie czasu podopiecznym i dotrzymywanie towarzystwa”:
 • Stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej i technik zbierania informacji
 • Rozpoznawanie potrzeb podopiecznego w zakresie wykorzystania czasu wolnego
 • Stosowanie wybranych form terapii zajęciowej
 • Organizowanie zajęć rekreacyjnych podopiecznego.
 • Podstawy psychologii i psychiatrii: Obszary działania psychologii i psychiatrii, Spostrzeganie i rozumienie siebie nawzajem (poznanie społeczne), Wywieranie wpływu na innych (wpływ społeczny), Wchodzenie w kontakt ze sobą (procesy grupowe, relacje interpersonalne oraz międzygrupowe), Zaburzenia psychiczne
 • Rozpoznawanie symptomów zaburzeń psychosomatycznych i dbanie o bezpieczeństwo osoby starszej niepełnosprawnej. Opis: rodzaje zaburzeń psychosomatycznych, stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej, obserwacja podopiecznego,
 • Mobilizowanie osoby starszej do aktywnego spędzania czasu i rozwijania zainteresowań. Opis: zalety aktywności ruchowej, rodzaje aktywności dopasowane do stanu zdrowia podopiecznego
 • Elementy pedagogiki – wychowanie dziecka: Stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania, Etapy w życiu dziecka, Rola opiekunki w wychowaniu dziecka, Zaburzenia zachowania u dzieci, Problemy wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi (m.in. agresja)
 • Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie jego zainteresowań: Rozpoznawanie potrzeb podopiecznego w zakresie wykorzystania czasu wolnego, Dostosowanie aktywności do możliwości podopiecznego
 • Wspólne spędzanie czasu: Stosowanie wybranych zabaw i gier wpływających na rozwój dziecka , Stosowanie wybranych form terapii zajęciowej, Organizowanie zajęć rekreacyjnych podopiecznego
 • Sprawowanie opieki nad osobą zależną: Zakres obowiązków opiekuna/ki, Organizacja dnia dziecka, osoby starszej i niepełnosprawnej, Współpraca z rodzinami, Problemy w pracy opiekunki i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Etyka w zawodzie opiekuna: Prawa i obowiązki opiekuna/ki, Wartości w zawodzie opiekunki, Spisane i niepisane normy i zasady obowiązujące osoby wykonujące zawód opiekunki, Zawód zaufania społecznego a zawód opiekunki
 • Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningów zachowań społecznych. Tematyka dotyczy pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia psychiczne w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Zakres przeszkolenia wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z późn. zm. – szkolenie skierowane do pracowników pracujących z osobami chorującymi psychicznie.
 • Dom Pomocy Społecznej, psycholog (pomoc psychologiczna i terapeutyczna indywidualna i grupowa dla mieszkańców i personelu Domu, diagnoza mieszkańca, treningi i szkolenia dla mieszkańców i personelu z tematyki: komunikacji, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji…etc, pomoc w adaptacji nowo przyjętych pracowników przy przyjęciu do pracy w DPS poprzez szkolenia i wsparcie psychologiczne, etc. )
 • Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina” w Szczecinie – szkolenie „Seksualność osób chorujących psychicznie”
 • Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina” w Szczecinie – szkolenie „Stres – jak sobie z nim radzić”
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, współtwórca i realizator projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Szczecin, (konsultacje psychologiczne, grupa wsparcia, wyjazd terapeutyczny pracy z ciałem)
 • Dom Pomocy Społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób psychicznie chorych, terapeuta, koordynator ŚDS, (tworzenie struktur zajęć terapeutycznych ŚDS, pomoc psychologiczna i terapeutyczna indywidualna oraz grupowa dla beneficjentów, diagnoza)
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, terapeuta
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, terapeuta, (prowadzenie zajęć terapeutycznych) praca z osobami chorymi psychicznie oraz upośledzonymi intelektualnie, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie, Instruktor kulturalno – oświatowy, (prowadzenie zajęć terapeutycznych)
 • LSJ agencja pracy sp. z o.o., Specjalista ds. rekrutacji pracowników, (staż)
 • Leader School, trener, (umowa zlecenie)
 • Technikum Agrobiznesu w Człuchowie, wolontariat, treningi: interpersonalny, doradztwa zawodowego, asertywności, twórczości
 • Kurator Społeczny Sądu Rejonowego w Szczecinie,
 • Uniwersytet Szczeciński, Praktyka zawodowa w zakresie treningów: interpersonalny, asertywności i twórczości, negocjacji (obowiązkowe zajęcia dla wszystkich studentów kierunku)
 • Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile, wolontariat: konsultant ds. psychoprofilaktyki
 • Wychowawca (organizowanie czasu dzieciom i młodzieży w placówkach wypoczynkowych);
 • Ośrodku Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie, wolontariat: wychowawca wspomagany z dziećmi o upośledzeniu lekkim i umiarkowanym;