Wykształcenie

Eliza Omelańczuk

psycholog, psychoterapeuta, trener, seksuolog, socjolog doradztwa psychospołecznego

SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Psychologia ogólna, tytuł: magister
Specjalność realizowana w trakcie studiów:
– Psychologia kliniczna i zdrowia
– Psychologia organizacji i marketingu
Temat pracy magisterskiej kierunek Psychologia: Globalne i przestrzenne przetwarzanie informacji w alekstytymii.
Napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Tomasza Maruszewskiego.

UNIWESYTET SZCZECIŃSKI
Socjologia, specjalność: Doradztwo Psychospołeczne
, tytuł: magister
Temat pracy magisterskiej kierunek Socjologia: Dotyk, który boli przez całe życie.
Napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Teresy Rzepy